Witaj na stronie Eurojumelages Beskidy

 W roku 1959 z inicjatywy Francuza Alexandra Chappé i Niemca Hansa Winkel powstaje międzynarodowa organizacja pracowników poczty i telekomunikacji oraz  ich rodzin o nazwie  JUMELAGES  (od francuskiego słowa „jumeau-bliźniak"  oznaczającego bliźniaczą współpracę).  Na  Kongresie Europejskim w Dublinie w roku  2004 przyjęto nową nazwę  “EUROJUMELAGES”.  Polska pierwszy raz  pojawia  się w  szeregach  Jumelages  w  1991 roku,  kiedy  to w lutym powstaje sekcja w  Gorzowie Wielkopolskim,  w  lipcu  natomiast sekcja w Kielcach.  Obie sekcje  wkrótce  nawiązują  współpracę,  Gorzów Wielkopolski z sekcją z Dijon (Francja)  oraz Kielce z  Asocjacją z Lyon (Francja).  W 1995  roku, na  IV kongresie  JUMEX'95  w  Menton we Francji,  Polska  – posiadająca  dwie  Federacje: Telekomunikacji    i Poczty,  zostaje przyjęta  w  poczet  państw członkowskich  Międzynarodowej  Unii  Jumelages. Dzisiaj  Eurojumelages  skupia członków z 12  państw europejskich:  Francji,  Niemiec,  Wielkiej Brytanii,  Polski,  Irlandii,  Hiszpanii,  Rumunii,  Portugalii,  Danii, Szwajcarii, Włoch i  Węgier. Członkowie w ramach współpracujących sekcji mają możliwości wymiany kulturowej i krajoznawczej a ponadto każdego roku mogą uczestniczyć w kursach językowych, zajęciach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych razem z innymi członkami Eurojumelages. W związku z zainteresowaniem działalnością, która realizowana jest przez powyższe organizacje osób niezwiązanych z pracą w telekomunikacji czy na poczcie, w 2009 roku zostało założone stowarzyszenie Eurojumelages-Beskidy. Do stowarzyszenia mogą należeć wszystkie osoby, które chętne sa do realizacji jego celów.
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl